Foto: Bjørn Bertelsen

6-12. juli 2012
Sommertur til Italien
Foto: Ove Hede, Erik Ladefoged
Tove Bæk, Kirsten R., Poul J.
Gitte G., Martin J, Janne J