Hinnerup Garden er opdelt i følgende grupper.


Musik
Garden består af to musikalske afdelinger; et brass band og et trommekorps. Grupperne spiller både hver for sig og sammen. Repertoiret spænder fra marchmusik over moderne musik til klassiske stykker.


Planlægning
Garderlederen, gruppelederne og dirigenten tager sig af den musikalske planlægning, herunder arrangementer og øvning.

Garderlederen har det overordnede ansvar for den daglige drift af garden.


Økonomi og ansvar
Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien i garden.

Hinnerup Garden har en meget stærk forældreopbakning. Uden denne opbakning ville det være umuligt at drive garden i den standard, den har nu.

Forældre, bedsteforældre og andre, der ønsker at støtte Hinnerup Garden, er meget velkomne til at hjælpe til.


Du kan læse nærmere om bestyrelsen, den musikalske ledelse og gardens vedtægter.