Artikelindeks

VEDTÆGTER FOR HINNERUP GARDEN

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Hinnerup Garden. Foreningen er stiftet den 12. november 2000. Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.
Stk. 2. Foreningens navn afløser pr. 17. februar 2009 det tidligere navn:
Hinnerup Orkester og Tamburkorps (HOT). Dette navn udsprang af gardens fortid i Det Danske Spejderkorps, hvor garden er opstartet den 4. maj 1983.

§ 2 Formål

Gardens formål er at skabe musikinteresse og godt kammeratskab mellem foreningens medlemmer.
Stk. 2. Gennem undervisning og kurser skabes der grundlag for personlig og musikalsk udvikling.
Stk. 3. Gardens idégrundlag bygger på ambitioner, anerkendelse, ansvarlighed, respekt og sammenhold.
Stk. 4. Garden tilbyder musik ved forskellige arrangementer for derigennem at skabe det økonomiske grundlag for indkøb af nye instrumenter, rejseaktiviteter og gardens drift i almindelighed.