I Hinnerup Garden arbejder vi med fire punkter i vores visionsarbejde. De fire punkter er:

  • Personlig udvikling
  • Oplevelser
  • Optrædener
  • Musikundervisning


Personlig udviklingIMG 4851
I Hinnerup Garden spiller medlemmerne sammen på tværs af alder, køn og kunnen og giver på denne baggrund hinanden mange oplevelser og forbilleder. Alle medlemmerne optræder i ens uniform.

Både små og store føler ansvar for, at gruppen fungerer optimalt. Det kræver samarbejde med og respekt for hinanden, og uanset alder er det nødvendigt at føle tillid til hinanden. Det sociale sammenhold og fællesskabet betyder meget i garden, så alle føler, at det er et godt sted at være og lære at spille musik.

For at drive garden kræver det et stort engagement fra ledere og instruktører såvel som medlemmer og forældre, og det forventes, at alle disse parter også tager initiativ i forskellige sammenhænge. Lederne og de mange frivillige instruktører formår at vise de øvrige medlemmer ansvarlighed, ligesom de forventes at have overblik og udvise lederskab. Ledere og instruktører er frivillige personer, der prioriterer og har overskud til at undervise en gruppe medlemmer til sammenspil i garden for derefter at vise det færdige resultat frem for et publikum.

Igennem kurser og undervisning skabes idéer og udvikling inden for de forskellige musikgrupper, ligesom kurserne giver deltagerne mulighed for personlig udvikling.

 

Oplevelser
Hinnerup Garden ønsker at tilbyde medlemmerne store musikalske og sociale oplevelser.

IMG 4914

For at tilgodese så mange ønsker som muligt og for at få en bedre struktur og et bedre overblik over ”oplevelserne” vil bestyrelsen hvert år udarbejde en plan for de kommende to år. Der foretages løbende revision, da der hen af vejen kan opstå spontane muligheder, som der også skal være plads til.

For at kunne tilbyde en masse spændende oplevelser, er det nødvendigt at skaffe penge. Planen indeholder derfor også indtægtsgivende arrangementer.

Planen er bestyrelsens arbejdsredskab i forhold til nedsættelse af arbejdsgrupper og sørge for at der løbende skaffes penge til projekterne, blandt andet via ansøgning om tilskud fra fonde/puljer.

To års-planen vil blive fremlagt hvert år på gardens generalforsamling og skal godkendes samtidig med budgettet for det kommende år, så der er overensstemmelse mellem ønsker i planen og de økonomiske rammer.

 

 

Optrædener
Hinnerup Garden tilbyder forskellige former for optrædener:Rógvi N. Johansen 2

  • March
  • Koncert
  • Morgenmusik (kobber-, sølv-, guldbryllupper)
  • Fanfarekorps
  • Tyrolerorkester

 

Musikundervisning
I Hinnerup Garden tilbydes medlemmerne undervisning på forskellige instrumenter.

Undervisningen er en del af tiden niveauopdelt, men der spilles også sammen og undervises på tværs af niveauer. Der undervises på små hold, ligesom der også afholdes gruppeprøver og sammenspil for hele garden.

Undervisningen afveksler mellem teori og praksis, hvilket betyder, at der både undervises i musikteori og i spil på instrument. For de yngre medlemmer forsøges teorien leget ind, så det bliver spændende at lære de teoretiske områder.

Undervisningen bruges til at øve op til arrangementer, koncerter, ture, DM og lignende. Desuden bruges undervisningen til at lære teori samt teknik på instrumenterne.

Instruktørerne i garden er alle professionelle, som har flere års erfaring med at undervise.

IMG 4672

Kodeordet for musikundervisningen er formålsbestemt undervisning. Dette skal forstås således, at medlemmerne skal kende formålet med den undervisning, de tilbydes. De skal vide, hvad formålet med øvningen af bestemte melodier er; skal de bruges til et arrangement den kommende weekend, skal melodierne spilles til forårskoncerten, eller er det et nummer, der skal bruges til DM?

Et fremadrettet mål for undervisningen er variation. Der er store medlemsønsker om, at undervisningen skal variere noget mere, og i lederteamet arbejdes der på at finde ud af, hvordan vi til alles tilfredsstillelse, og så alle får noget ud af det, kan variere undervisningen.